Senin Mesleğin, Senin Geleceğin

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri

16 Temmuz 2020

Biyomedikal cihaz teknolojileri alanı altında yer alan tıbbi görüntüleme sistemleri, tıbbi laboratuvar ve hasta dışı uygulama cihazları, yaşam destek ve tedavi cihazları, fizyolojik sinyal izleme teşhis ve kayıt cihazları dallarının yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. Biyomedikal cihaz teknolojileri alanı altında yer alan dallarda sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazandıran nitelikli meslek elemanlarını yetiştirmek amaçlanmaktadır. Tıbbi görüntüleme cihazlarında kurulum, montaj, bakım, arıza giderme ve kalibrasyon yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı: Tıbbi görüntüleme cihazlarının kurulumunu, montajını, bakımını, arızasını giderme ve kalibrasyonunu yapma yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Detayları Görüntüle

Elektrik – Elektronik Teknolojileri

26 Ağustos 2018

Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı altında yer alan mesleklerde, sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır. Öğrenim ya da mesleğiyle ilgili olarak, planlanmış, projelendirilmiş imar ve montaj işlerini yürütmek veya yürütülmesini izlemek, bu işleri mevcut şartnamesine veya sorumlu mühendisin direktiflerine uygun olarak yapmak. Mevcut alet, cihaz ve makinelerin gerekli bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, gerektiğinde bunları fiilen kullanmak. Konusuyla ilgili şartname, işletme ve bakım talimatlarını hazırlanarak, verilen talimat gereğince mühendislik işleriyle ilgili krokiler ve planlar çizmek. Maliyet, malzeme hesapları ve çeşitleri yapmak, iş programlarının hazırlanmasında mühendise yardım etmek. Etüt, araştırma, ölçme, hesaplama ve projelendirme, uygulama, kontrol ve benzeri işlemleri yapmak. Konusu ile ilgili diğer görevleri yapmak. Elleri ve gözleri sağlam (renk körlüğü olmayan), Ortalamanın üstünde genel yeteneğe sahip, Mekanik konulara ilgili ve yetenekli, Dikkatli, tedbirli ve sabırlı, Tırmanma ve uzanma gibi bedensel çalışmaları yapabilecek kadar güçlü ve dayanıklı, Sorumluluk duygusu gelişmiş kimseler olmaları gerekir. Kamu ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşların elektrikle ilgili birimlerinde, elektrik santrallerinde, teknik servislerde, endüstriyel alanlarda, güvenlik sistemleri teknik servislerinde v.b yerlerde çalışabilir.  Meslek lisesinden sonra “Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) ”de başarılı olanlar, lisans programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanında eğitim almış kişiler, kamuya veya özel sektöre ait işletmelerde çalışabilirler aynı zamanda kendi iş yerlerini de açabilirler.  

Detayları Görüntüle

Kimya Teknolojileri

26 Ağustos 2018

Kendi başına ve belirli bir süre içerisinde; kimya sektöründe çalıştığı işletmede, iş sağlığı ve iş güvenliği çerçevesinde, iş organizasyonu yapabilen, numune alan, numunenin fiziksel kontrollerini yapabilen, nitel, nicel, biyokimyasal ve enstrümantal analiz yapabilen, çözelti hazırlayabilen, kullandığı araç-gereçlerin periyodik bakım ve kontrolünü yapabilen, analiz sonuçlarını rapor edebilen, kimyasal atıkları depolayabilme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir. Kimya Teknolojisi alanı altında yer alan dallarda, sektörün ihtiyaçları ve bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazandıran nitelikli meslek elemanlarını yetiştirmektir. Okulumuzda; Teknik Lise bünyesinde, Kimya Teknolojisi alanının, Kimya dalında eğitim verilmektedir. Bu dalda kimya teknisyeninin  sahip olduğu; çözelti hazırlama, nitel, nicel, enstrümantal ve biyokimyasal analiz, fiziksel, kimyasal ve kalite kontrol işlemlerini yapma, numune alma, araç gereçlerin bakım ve kontrolünü yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı, Kimya Teknolojisi alanında Kimya teknisyenliği mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmektir. Çözelti Hazırlama, Nitel ve Nicel Analizler yapabilme, Enstrümantal Analizler yapabilme, Biyokimyasal Analizler yapabilme, Fiziksel Kimyasal ve Kalite Kontrol İşlemlerini yapabilme, Numune alma, Araç ve Gereçlerin Bakım ve Kontrolünü yapma yeterliliğine sahip meslek elemanlarıdır. Vücut bütünlüğü hayati fonksiyonlarını yerine getiren bir birey olmalı. Gözlem, dinleme ve yorum yapabilme yeteneğine sahip olmalı İşlerinde dikkatli ve titiz olmalı Sorumluluk sahibi olmalı Analitik ve pozitif düşünce yeteneği ile hızlı karar verip problemi çözebilmeli, Çevresiyle iletişim kurabilmeli, Matematik, Fizik ve Bilgisayar alanlarında da başarılı olabilecek kişiler olmalı, Kimya Teknolojisi alanından mezun olan öğrencilerimiz kazandıkları yeterlikler doğrultusunda;  

Detayları Görüntüle