Senin Mesleğin, Senin Geleceğin

Kimya Teknolojisi

Kendi başına ve belirli bir süre içerisinde; kimya sektöründe çalıştığı işletmede, iş sağlığı ve iş güvenliği çerçevesinde, iş organizasyonu yapabilen, numune alan, numunenin fiziksel kontrollerini yapabilen, nitel, nicel,
biyokimyasal ve enstrümantal analiz yapabilen, çözelti hazırlayabilen, kullandığı araç-gereçlerin periyodik bakım ve kontrolünü yapabilen, analiz sonuçlarını rapor edebilen, kimyasal atıkları depolayabilme bilgi ve
becerisine sahip nitelikli kişidir.

Alanın Amacı

Kimya Teknolojisi alanı altında yer alan dallarda, sektörün ihtiyaçları ve bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazandıran nitelikli meslek elemanlarını yetiştirmektir.
Okulumuzda;

Teknik Lise bünyesinde, Kimya Teknolojisi alanının, Kimya dalında eğitim verilmektedir. Bu dalda kimya teknisyeninin  sahip olduğu; çözelti hazırlama, nitel, nicel, enstrümantal ve biyokimyasal analiz, fiziksel,
kimyasal ve kalite kontrol işlemlerini yapma, numune alma, araç gereçlerin bakım ve kontrolünü yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı, Kimya Teknolojisi alanında Kimya teknisyenliği mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmektir.

Kimya Teknolojisi Alanının yetiştirdiği, Kimya Teknisyenleri;

 • Çözelti Hazırlama,
 • Nitel ve Nicel Analizler yapabilme,
 • Enstrümantal Analizler yapabilme,
 • Biyokimyasal Analizler yapabilme,
 • Fiziksel Kimyasal ve Kalite Kontrol İşlemlerini yapabilme,
 • Numune alma,
 • Araç ve Gereçlerin Bakım ve Kontrolünü yapma yeterliliğine sahip meslek elemanlarıdır.

Kimya Teknisyenininde Aranan Özellikler

 • Vücut bütünlüğü hayati fonksiyonlarını yerine getiren bir birey olmalı.
 • Gözlem, dinleme ve yorum yapabilme yeteneğine sahip olmalı
 • İşlerinde dikkatli ve titiz olmalı
 • Sorumluluk sahibi olmalı
 • Analitik ve pozitif düşünce yeteneği ile hızlı karar verip problemi çözebilmeli,
 • Çevresiyle iletişim kurabilmeli,
 • Matematik, Fizik ve Bilgisayar alanlarında da başarılı olabilecek kişiler olmalı,

Eğitim ve Kariyer Fırsatları

Kimya Teknolojisi alanından mezun olan öğrencilerimiz kazandıkları yeterlikler doğrultusunda;

 • Cam Fabrikaları
 • Lastik Fabrikaları
 • Kauçuk Fab.
 • Çimento Fabrikaları,
 • Kağıt Fabrikaları,
 • Şeker Fabrikaları,
 • Boya Fabrikaları,
 • Gıda sektörü,
 • Enerji Sektörü,
 • İlaç sektörü,
 • Gübre Fabrikaları,
 • Toprak sektörü,
 • Kozmetik sektörü,

 • Petrol sektörü,
 • Otomotiv Fab.
 • Metal sektörü,
 • Deri sektörü,
 • Tersaneler,
 • Tekstil sektörü,
 • Petrokimya,
 • Sağlık sektörü,
 • Maden sektörü,
 • İnşaat sektörü,
 • Ahşap sektörü,
 • Temizlik sektörü,

Tercih Yapabilecekleri Bölümler

Bilişim Teknolojileri Alanı Mezunlarının Tercih Yapabileceği Lisans Bölümleri

 • Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği
 • Enerji Sistemleri Mühendisliği
 • İmalat Mühendisliği
 • Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

 • Metalürji ve Malzeme Mühendisliği
 • Tekstil Mühendisliği
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Kimya Öğretmenliği

Bilişim Teknolojileri Alanı Mezunlarının Tercih Yapabileceği ÖnLisans Bölümleri

 • Ayakkabı Tasarım ve Üretimi
 • Biyokimya
 • Deri Konfeksiyon
 • Deri Teknolojisi
 • Eczane Hizmetleri
 • Endüstriyel Bitkiler Yetiştiriciliği
 • Endüstriyel Cam ve Seramik
 • Gıda Teknolojisi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
 • Kağıt Teknolojisi
 • Kozmetik Teknolojisi
 • Labaratuvar Teknolojisi
 • Kimya Teknolojisi

 • Boya Teknolojisi
 • Lastik ve Plastik Teknolojisi
 • Maden Teknolojisi
 • Oto Boya ve Karoseri
 • Rafineri ve Petro Kimya Teknolojisi
 • Seramik ve Cam
 • Seramik , Cam ve Çinicilik
 • Sondaj Teknolojisi
 • Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama
 • Teknolojisi
 • Tıbbi Aromatik Bitkiler Üretiminde
 • Kalite Kontrol
 • Yağ Endüstrisi
 • Yapı Yalıtım Teknolojisi