Senin Mesleğin, Senin Geleceğin

Elektrik – Elektronik Teknolojileri

26 Ağustos 2018

Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı altında yer alan mesleklerde, sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır. Öğrenim ya da mesleğiyle ilgili olarak, planlanmış, projelendirilmiş imar ve montaj işlerini yürütmek veya yürütülmesini izlemek, bu işleri mevcut şartnamesine veya sorumlu mühendisin direktiflerine uygun olarak yapmak. Mevcut alet, cihaz ve makinelerin gerekli bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, gerektiğinde bunları fiilen kullanmak. Konusuyla ilgili şartname, işletme ve bakım talimatlarını hazırlanarak, verilen talimat gereğince mühendislik işleriyle ilgili krokiler ve planlar çizmek. Maliyet, malzeme hesapları ve çeşitleri yapmak, iş programlarının hazırlanmasında mühendise yardım etmek. Etüt, araştırma, ölçme, hesaplama ve projelendirme, uygulama, kontrol ve benzeri işlemleri yapmak. Konusu ile ilgili diğer görevleri yapmak. Elleri ve gözleri sağlam (renk körlüğü olmayan), Ortalamanın üstünde genel yeteneğe sahip, Mekanik konulara ilgili ve yetenekli, Dikkatli, tedbirli ve sabırlı, Tırmanma ve uzanma gibi bedensel çalışmaları yapabilecek kadar güçlü ve dayanıklı, Sorumluluk duygusu gelişmiş kimseler olmaları gerekir. Kamu ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşların elektrikle ilgili birimlerinde, elektrik santrallerinde, teknik servislerde, endüstriyel alanlarda, güvenlik sistemleri teknik servislerinde v.b yerlerde çalışabilir.  Meslek lisesinden sonra “Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) ”de başarılı olanlar, lisans programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanında eğitim almış kişiler, kamuya veya özel sektöre ait işletmelerde çalışabilirler aynı zamanda kendi iş yerlerini de açabilirler.  

Detayları Görüntüle